Category

Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

NHỮNG LỖI NGHIÊM TRỌNG KHI NUÔI DẠY CON

Ba mẹ chính là người thầy đầu tiên, người thầy cuối cùng và cũng là giáo viên mầm non tốt nhất. Chính vì vậy, những quan niệm cũng như phương pháp giáo dục của ba mẹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ. Những lỗi nghiêm trọng thường mắc phải khi nuôi dạy con. Ba mẹ cần tránh:: Lời nói không đi đôi với hành động, đe dọa con rất khiếp nhưng không dám thực hiện:…

Read Now