Category

Kỹ năng cho con

Kỹ năng cho con

PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP HIỆU QUẢ ĐỂ HOÀN THIỆN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ VÀ TÍNH CÁCH TRẺ TỪ 3-6 TUỔI

Khi trẻ trong giai đoạn 3-6 tuổi, bạn cần trò chuyện với trẻ nhiều hơn để không chỉ phát triển ngôn ngữ “tiếng mẹ đẻ” cho bé mà còn hình thành nên nhân cách của trẻ. Trẻ con như tờ giấy trắng và tính cách của bé được chịu ảnh hưởng bởi người mà bé tiếp xúc nhiều nhất. Để hiểu rõ thêm về tầm quan trọng và phương pháp hiệu quả trong việc giao tiếp với trẻ từ 3-6…

Read Now